Тепловий насос – система для відбору теплової енергії з навколишнього середовища (землі, води), для подальшого її використання з метою обігріву житлових та нежитлових приміщень.

Основу експлуатованого сьогодні в світі парку теплонасосного обладнання складають парокомпресійні теплові насоси, але застосовуються також і абсорбційні, електрохімічні та термоелектричні.

nasos_teplo

У процесі роботи компресор споживає електроенергію. Співвідношення вироблюваної теплової енергії і споживаної електричної називається коефіцієнтом трансформації (або коефіцієнтом перетворення теплоти) і служить показником ефективності теплового насоса. Ця величина залежить від різниці рівня температур у випарнику і конденсаторі: чим більше різниця, тим менше ця величина .

З цієї причини тепловий насос повинен використовувати по можливості більшу кількість енергії джерела низькопотенційного тепла, не прагнучи домогтися його сильного охолодження. Справді, при цьому зростає ефективність теплового насоса, оскільки при слабкому охолодженні джерела тепла не відбувається значного зростання різниці температур. З цієї причини теплові насоси роблять так, щоб маса низькотемпературного джерела тепла була значно більшою, ніж того, що нагрівається. Для цього , також , необхідно збільшувати площі теплообміну, щоб перепад температур між джерелом тепла і холодним робочим тілом, а також між гарячим робочим тілом і опалювальної середовищем був поменше. Це знижує витрати енергії на опалення, але призводить до зростання габаритів і вартості обладнання.