Створено гнучкі сонячні батареї

Як повідомляє агентство Reuters, американськi дослiдники вже знайшли дієвий спосiб виробництва достатньо ефективних кремнiєвих сонячних панелей, що володiють високою гнучкiстю яка достатня для того, щоб їх в буквальному розумiннi цього слова скрутити в трубочку або використовувати як засіб тонування, це можливо оскiльки дані панелi володiють достатньою свiтлопроникнiстю. Так, згiдно звiту, опублiкованому в останньому номерi відомого наукового журналу Nature Materials, новітній пiдхiд, який використаний при виробництвi перспективних панелей, дозволяє буквально нарiзувати дуже тонкi кремнiєвi сонячнi пластини i при цьому трансформувати їх в гнучку основу.

“Ми можемо робити їх досить тонкими для того, що скачувати сонячнi батареї в пластиковi рулони. В iдеалi конструкцiя панелей така, що ними можна обклеювати вiкна або стiни i отримувати електроенергiю”, – говорить в інтерв’ю Джон Роджерс, який є керiвником дослiдження з Унiверситету Iлiнойса. “Розробка вiдкриває для нас новi можливостi для розвитку сонячної енергетики”, – говорить вiн.

По словах дослідника Роджерса, їх технологiя лише використовує звичайнi монокристали кремнiю. “Це досить надiйно i значно ефективнiше, проте в нинiшньому варiантi конструкцiя як i ранiше є достатньо крихкою”, – говорить вiн.

Окрім цього, розробники цієхї технологiї створили також i досить унiкальний метод розрiзання пластин, а саме, коли з однiєї готової промислової пiдкладки може виходити вiд 10 до 100 дуже тонких панелей, розмiр яких можна досить вiльно варiювати. Пiсля такої нарiзки кремнiєвi пiдкладки наклеюють на гнучку i прозору основу.

Теги: Сонячна енергетика, сонячні батареї, сонячні модулі

Схожі записи