Цікаві тенденції розвитку альтернативної енергетики у Франції

Уряд Франції приділяє підвищену увагу розвитку альтернативної енергетики. Згідно з оцінками Міжнародного Енергетичного Агентства в 2010 році частка ВДЕ склала 7,9% в загальному обсязі споживання первинної електроенергії в країні. В абсолютному вираженні мова йде про 2085 млн. тонн умовного нафтового еквівалента. Трохи менше 70% всіх генеруючих потужностей в секторі альтернативної енергетики припадає на біоенергетику. Мова йде про біопаливо та переробку відходів. 25% – на гідроенергетику, решта 5% забезпечують сонячна, вітряна, геотермальна енергетика.

За даними МЕА біоенергетика становить близько 5% споживання первинних енергоресурсів Франції. З точки зору інвестиційної привабливості біоенергетика Франції займає 5 місце в світі, розділяючи його з Великобританією, і друге після Німеччини місце в Європі (за системою індексів, розробленої компанією «Ernst & Young»). На 2010 у Франції було встановлено 5000 теплостанцій, що працюють на деревині, з продуктивністю від 25 КВт до 170 МВт і 3000 теплостанцій, що працюють на біомасі, з продуктивністю від 25 КВт до 25 МВт. 460 установок з виробництва пелет налічувалося у Франції в 2010 році.

У транспортному секторі на 6,5% спожитої в 2010 році енергії припадала на біопаливо. ЄС залишається основним (близько 50%) виробником біодизеля у світі. У 2009 р. Франція займала друге місце після Німеччини по виробництву біодизеля в ЄС. Обсяг виробництва склав 1959 тис. тонн. В 2009 Франція збільшила виробництво паливного етанолу на 26,5% (до 21 500 барелів на день) у порівнянні з 2008 р. / (17000 барелів на день).

Сьогодні у Франції діє 24 заводів з виробництва біоетанолу і три основні біогазові установки: GAEC du Bois Joly, Abbaye de Tamié, Fier et No. За даними Intelligent Energy виробнича потужність їхня відповідно складає 67500 м3/рік, 125 м3 / день та 202 149 м3/рік.

Під впливом Пакета ініціатив у галузі збереження клімату та енергетики від 23 січня 2008 були вирішено використовувати біопаливо для більшого скорочення викидів парникових газів до рівня 1990 року. Запланована переорієнтація на альтернативні види наземного та повітряного транспорту. Для зниження викидів шкідливих газів приватного автотранспорту з 176 г CO2/км до 120 г CO2/км до 2020 року, прийняті такі заходи, як введення в 2008 році системи страхування, при якій сума страхової премії залежить від екологічності автотранспорту (страхування екологічного транспорту обходиться значно дешевше), надання державної підтримки розробникам гібридного та електричного видів автотранспорту.

У 2009 році Франція займала провідне місце в Європі по виробництву првинної енергії з муніципальних відходів (обсяг отриманої відновлюваної енергії досяг 10 000 ГВт / рік). Зараз перед Францією стоять цілі:

– знизити обсяг відходів на 5 кг на людину в рік завдяки заходам, спрямованим на обмеження виробництва високоотходних споживчих товарів;

– до 2012 року переробляти 75% побутових відходів (проти 65% в 2008 р.) і 70% будівельних відходів;

– до 2012 року домогтися зниження на 15% обсягу залишкових відходів, що відправляються на спалювання або поховання;

-домогтися підвищення утилізації органічних відходів до 35% до 2012 року і до 45% до 2015 року (проти 25% в 2008 р.).

Щоб досягти поставлених цілей, в 2007 році було прийнято рішення протягом п’яти років ввести заохочувальні премії місцевій владі за обробку відходів, а також податки на спалювання і захоронення відходів.

Вітряна Енергетика

Франція має великий потенціал у розвитку вітряної енергетики. За даними Національного плану розвитку, ВДЕ Франція має намір досягти встановленої потужності в 25 ГВт вітроенергетики, щоб забезпечити 23% частку ВДЕ в загальному енергоспоживанні країни до 2020 року. У 2010 році Франція виробляла 5660 МВт за рахунок 3500 вітряних турбін. З 2007 року Франція збільшувала встановлену потужність вітряної енергетики на 1000 МВт щороку. За даними RTE Франція має намір виробляти 9500 МВт з вітряної енергетики до 2015 року.

Сонячна Енергетика

За даними RTE у Франції на 2010 рік експлуатувалися сонячні електростанції загальною потужністю 189 МВт, що показує зростання в чотири рази порівняно з 2009 роком (48 МВт). Згідно з Національним планом розвитку ВДЕ, Франція має намір виробляти 3000 МВт до 2015 року і 5400 МВт до 2020 року. На 2010 рік у Франції було встановлено 152 000 сонячних установок.

Гідроенергетика

У 2010 році у Франції експлуатувалося гідроелектростанцій потужністю 25,2 ГВт. Згідно з планом “синьої енергії” Франція планує виробляти 6000 МВт енергії до 2020 року за рахунок енергії океану. В планах Франції відкрити 400 гідроелектричних концесій до 2020 року, з яких 20 великих.

Плани з розвитку ВДЕ у Франції

Франція успішно виконала свої зобов’язання за Кіотським протоколом, а заохочувальні заходи, зроблені урядом, привели до зростання нових промислових секторів, провідне місце серед яких належить сонячній і вітряній енергетиці, біомасі та біопаливу, гідроенергетиці. Згідно нової екологічної політики Франції передбачається підтримувати існуючий рівень національного добробуту, використовуючи в чотири рази менше енергії та сировини. Цілі, поставлені Новою екологічною політикою, мають на увазі економію енергії і диверсифікацію її джерел: до 2050 року скоротити викид парникових газів в чотири рази, до 2020 року отримувати 23% всієї необхідної енергії з відновлюваних джерел енергії (проти 10% в даний час).

У квітні 2009 року була прийнята Директива з поновлюваних джерел енергії Європейського Союзу (Відновлювані джерела енергії Директива 2009/28/EC), що поширює свою дію на всі 27 країн-членів. Згідно з директивою, до 2020 року частка ВДЕ повинна досягти 20% усієї використовуваної енергії в ЄС, а частка використовуваного біопалива в транспорті – 10%. Нова Директива прийшла на зміну прийнятого раніше зобов’язання по досягненню 5,75% частки біопалива, яка була досягнута індивідуально кожним з членів Євросоюзу за допомогою різних стратегій.

Відповідно до Директиви з поновлюваних джерел енергії Франція повинна забезпечити 23% частку ВДЕ в загальному енергоспоживанні країни до 2020 року. У серпні 2010 року для досягнення зазначених показників був прийнятий Національний план розвитку ВДЕ (поновлювані Національний план дій щодо енергії – nREAP). Відповідно до Плану у Франції є потенціал досягнення 23% частки ВДЕ в загальному енергоспоживанні, 27% частки – у виробництві електроенергії, 33% частки – у виробництві тепла 10,5% частки – в паливі для транспорту.

У серпні 2010 р. французький уряд запустив велику програму інвестування поновлюваної енергетики, обіцяючи надати сектору 1,35 млрд євро (1,8 млрд доларів США) в якості фінансової підтримки протягом наступних 4 років. Програма, відома як “demonstrateurs energies renouvelables et chimie verte” («демонстратори відновлюваної енергетики та зелена хімія»), виділить 450 млн євро (596 млн доларів США) на субсидії і 900 млн євро (1,1 млрд доларів США) на позики. Ці фонди будуть націлені на розвиток «чистих технологій», які несуть відносно високі витрати на дослідно-конструкторські роботи.

Для досягнення поставлених цілей також передбачається:

за три роки створити “фонд поновлюваного тепла” на загальну суму близько 1 млрд євро. З цього фонду будуть фінансуватися муніципальні округи та підприємства з метою розвитку отримання тепла від поновлюваних джерел енергії (біомаса, геотермальна енергія, теплова сонячна енергія і т д.). І забезпечити економічну ефективність проектів, пов’язаних з відновлюваною тепловою енергією;

ввести конкурентоспроможні тарифи на відновлювану електроенергію;

розвивати потенціал французьких заморських територій до досягнення їх повної енергетичної незалежності.

Першочергова мета – довести до 2020 року їх енергетичну незалежність до 50%.

Схожі записи