Уряд унормував виробництво та використання біогазу

Кабінет Мінастрів України унормував процес виробництва та використання біогазу в Україні. Подаємо текст відповідного розпорядження. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 лютого 2009 р. №217-р. Київ Питання організації виробництва та використання біогазу 1. НАЕР, Мінрегіонбуду, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгоспу і Мінпаливенерго разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади підготувати у місячний строк проект рішення Кабінету Міністрів України про проведення на базі одного з адміністративних районів, що має необхідний ресурсний потенціал, експерименту з реалізації пілотного проекту виробництва біогазу для заміщення використання природного газу підприємствами та організаціями бюджетної сфери та житлово-комунального господарства із залученням коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Нацекоінвестагентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо спрощення порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів, з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у рамках застосування механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

3. Мінекономіки, Мінфіну, НАЕР і Нацекоінвестагентству забезпечити розгляд проектної пропозиції ВАТ “Укрексімбанк” щодо започаткування спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку третього проекту розвитку експорту з урахуванням необхідності надання середньо- та довгострокових кредитів суб’єктам господарювання, зокрема для фінансування заходів з виробництва альтернативних видів палива та/або використання відновлюваних джерел енергії.

4. Мінпромполітики вжити на основі вивчення реального попиту на обладнання для виробництва і використання біогазу заходів до забезпечення в стислі строки його виготовлення на вітчизняних підприємствах.

5. Мінжитлокомунгоспу, НАЕР, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінрегіонбуду, МОЗ, Мінприроди, МНС і Національній академії наук внести у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розроблення необхідних технічних нормативів застосування на основі зарубіжного досвіду систем утилізації біовідходів з урахуванням санітарно-гігієнічних та інших вимог щодо експлуатації житлових будинків та інших будівель відповідно до їх призначення.

6. Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгоспу, МОЗ, Мінприроди, МНС, Держкомзему, НКАУ і НАЕР підготувати та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо істотного спрощення дозвільної системи при проектуванні та будівництві об’єктів з виробництва альтернативних видів палива і використання відновлюваних джерел енергії.

7. Мінагрополітики разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечити широке інформування населення про реалізацію державної політики у сфері виробництва та використання біопалива, розміщення протягом двох тижнів у друкованих та електронних засобах масової інформації відповідної соціальної реклами, зокрема показ відеоролика на телеканалах.

8. Мінагрополітики запровадити телефонну “гарячу лінію” для приймання звернень юридичних і фізичних осіб щодо розвитку виробництва і використання біогазу.

9. НАЕР, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфіну разом з Українською академією аграрних наук забезпечити супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива”.

10. НАЕР і Мінагрополітики за участю ТОВ “Біосистем Україна” та інших заінтересованих організацій вивчити під час підготовки Державної цільової науково-технічної програми “Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива” питання щодо можливості реалізації пілотного проекту організації комплексного виробництва біоетанолу, дизельного біопалива та біогазу на промислових площадках спиртових заводів.

11. Мінпромполітики разом з Національною академією наук, Українською академією аграрних наук та Національним університетом біоресурсів і природокористування забезпечити розроблення протягом року конструкцій та типорозмірного ряду когенераційних біогазових установок.

12. Мінагрополітики, МОН, Мінекономіки, Мінфіну разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування започаткувати у 2009 році підготовку та перепідготовку у вищих аграрних навчальних закладах фахівців з питань виробництва біологічних видів палива.

13. Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики та НАЕР розробити до 1 липня 2009 р. порядок конкурсного відбору постачальників обладнання для виробництва біогазу, дизельного біопалива та біоетанолу на лізинговій основі.

14. Держспоживстандарту, Мінагрополітики, НАЕР разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування забезпечити протягом року запровадження державних стандартів показників якості біопалива та методів їх визначення.

15. Мінприроди, Держкомзему, Мінпаливенерго та НАЕР подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо врегулювання питань надання в оренду за спрощеною процедурою земельних ділянок державної власності для розміщення заправних станцій, що реалізують рідке та/або газове біопаливо і суміші з вмістом чистого біопалива більш як 80 відсотків.

16. Національному університету біоресурсів і природокористування разом із Держспоживстандартом, Мінагрополітики та НАЕР опрацювати питання щодо створення лабораторії з визначення якості біопалива та оцінювання безпеки технологій його виробництва.

17. ГоловКРУ і НАЕР разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади провести перевірку ефективності використання бюджетних коштів, міжнародної фінансової допомоги та коштів державних фінансових установ, спрямованих на реалізацію протягом 2006—2008 років проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Урядовий портал

Схожі записи